Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou

Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou

Dne 25. června byl v Chrudimi slavnostně zahájen projekt Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou.

Popis projektu

Cílem revitalizace traťového úseku je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železniční stanic a zlepšení komfortu cestujících. Stavba se nachází na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n. L. od km 39,124 po km 81,216. V rámci rekonstrukce bude vybudován nový železniční spodek a svršek v úsecích ŽST Chrudim, ŽST Slatiňany, ŽST Hlinsko, výhybna Cejřov  a v mezistaničních úsecích Chrudim – Slatiňany a Slatiňany – Chrast u Chrudimi v celkové délce 17 345 m včetně 27 výhybek. Zrekonstruováno bude 14 železničních přejezdů, 6 mostů a 13 propustků. Stavba dále zahrnuje přeložky inženýrských sítí, vybudování nového zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení. V ŽST Chrudim, Slatiňany a Hlinsko budou zřízeny nové nástupiště pro cestující.

Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 782 768 776 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Základní informace:

Název stavby: „Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou“

Dodavatel: Sdružení firem  - EUROVIA CS, GJW Praha, Chládek a Tintěra Pardubice, HOCHTIEF CZ

Cena stavby (bez DPH) : 854 638 914  Kč

Termín: 05/2015 - 06/2016

Technické údaje

Typ projektu: Železniční stavba

Začátek stavby: 05/2015

Termín dokončení: 06/2016

Lokalita: Pardubický kraj

Stát: Česká republika