Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Rekonstrukce ulice Dlouhá

Rekonstrukce ulice Dlouhá

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice skončila o několik týdnů dříve

Popis projektu

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice v Plzni skončila o několik týdnů dříve před plánovaným termínem a již slouží řidičům. Po úpravách v místě vznikla místo původní čtyřproudé nová dvoupruhová komunikace s šířkou jízdních pruhů 3,25 metru doplněná o podélná parkovací stání v obou směrech. Součástí rekonstrukce jsou nové cyklistické trasy, pruhy zeleně, řadicí pruhy, ochranné ostrůvky, dělicí pás a zálivy pro MHD.

Součástí stavby byla také úprava Rokycanské ulice, která spočívala v úpravě středního dělicího pásu, zábradlí, veřejného osvětlení, trakčního vedení a zeleně v okolí. V rámci rekonstrukce Dlouhé ulice byla rovněž sanace kanalizační stoky včetně výměny veřejné části kanalizačních přípojek, výměna vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek - nové rozvody veřejného osvětlení včetně osazení stožárů a svítidel. Vzhledem ke zmenšení počtu jízdních pruhů byla nutná úprava trakčního vedení s převážnou výměnou trakčních stožárů. Po celé délce ulice Dlouhé byly provedeny i nové sadové úpravy.

Původně předpokládaný termín prací 61 týdnů se díky skvělé spolupráci všech zúčastněných stran povedlo zkrátit na 51 týdnů.

Za město Plzeň měl akci na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně. Práce v hodnotě 55 milionů korun provedlo sdružení firem pod vedením EUROVIA CS pro objednatele město Plzeň a Vodárnu Plzeň.


Základní informace:

Název: Rekonstrukce ulice Dlouhá

Objednatel: Statutární město Plzeň, zastoupené odborem investic MMP, a Vodárna Plzeň

Zhotovitel: EUROVIA CS a BERGER BOHEMIA

Doba realizace: 07/2017 – 06/2018

Cena díla: 55 milionů korun

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 07/2017

Termín dokončení: 06/2018

Lokalita: Plzeňský kraj

Stát: Česká republika