Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Rekonstrukce ul. Přátelství

Rekonstrukce ul. Přátelství

Oprava silnice z Říčan do Uhříněvsi skončila o dva měsíce dříve

Popis projektu

Díky rekonstrukci byla komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření byla provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté byly odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr proběhla v celém úseku pokládka vrstvy speciálního tichého asfaltu VIAPHONE®.

Základní informace:

Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03/2017–10/2017 (dokončení) – 12/2017 (původně plánované dokončení)

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 03/2017

Termín dokončení: 10/2017

Lokalita: Říčany

Stát: Česká republika

Závod: