Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí

Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí

Rekonstrukce tramvajové trati v Liberci byla dokončena

Popis projektu

Rekonstrukce tramvajové trati v centru města Liberce slavnostně skončila 2. října. Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstív Liberci“ byla rekonstrukce dvoukolejné tříkolejnicové tramvajové trati (rozchod 1435 + 1000 mm) v úseku mezi OD Delta (poblíž terminálu MHD Fügnerova) a křižovatkou Šaldovo náměstí v Liberci. Rekonstrukce propojila již dříve rekonstruované úseky. Celkem se jednalo o 460 m modernizované dvoukolejné tramvajové trati, která je součástí zatížené páteřní komunikace.

Současně byly provedeny všechny potřebné související úpravy jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků, včetně úpravy jejich geometrie. Součástí stavby je také rekonstrukce komunikace vedoucí souběžně s tramvajovou tratí v prostoru před Palácem Syner, která je nyní jediným propojením ulice Rumunské s ulicí Revoluční. Přímé napojení, využívané řidiči do zahájení rekonstrukce, bylo zrušeno. 

Díky rekonstrukci by se mělo zabránit nedovolenému parkování vozidel před Palácem Syner, kde v současné době přibyla zeleň. Termín rekonstrukce trati byl v dané lokalitě využit také k výměně vodovodu a plynovodu. 


Základní informace:

Název: Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci

Objednatel: Dopravní podnik Liberec

Zhotovitel: EUROVIA CS a GJW Praha

Doba realizace: 04/2017 – 10/2017

Cena díla: 61mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 04/2017

Termín dokončení: 10/2017

Lokalita: Liberecký kraj

Stát: Česká republika