Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Rekonstrukce tramvajové trati ul. 1. máje Olomouc

Rekonstrukce tramvajové trati ul. 1. máje Olomouc

Na ul. 1. Máje v centru Olomouce se v listopadu vrátil tramvajový provoz.

Popis projektu

K rekonstrukci ulice 1. máje radnice přistoupila především kvůli nevyhovujícímu stavu staré tramvajové trati. Stavba začala v dubnu a hotové dílo bylo předáno 21. listopadu 2017. V průběhu těchto sedmi měsíců byl kompletně vyměněn celý kolejový svršek, nové koleje byly uloženy do speciálního lože, které dovoluje výrazně bezpečnější a tedy i rychlejší a tišší provoz tramvají, uskutečnila se rekonstrukce inženýrských sítí, zcela nové jsou povrchy komunikace i chodníků a ve prospěch chodců se změnil i poměr plochy silnice a chodníků. Součástí rekonstrukce byl i pečlivý archeologický průzkum, jehož výsledky zásadně přispěly k doplnění některých kapitol v historii města Olomouce. Nejvýznamnějším nálezem byly rozsáhlé pozůstatky Hradské brány, kterou bude nyní veřejnosti připomínat bronzový model brány na žulovém podstavci, a dále množství nálezů z doby Velkomoravské říše či například barokní kanalizace. Přes čtyři stovky metrů dlouhý úsek nejstarší části olomoucké tramvajové sítě patří současně k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě.


Základní informace:

Název: Rekonstrukce tramvajové trati ul. 1. máje Olomouc

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 04/2017 – 11/2017

Cena díla: 72, 7 mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 04/2017

Termín dokončení: 11/2017

Lokalita: Olomoucký kraj

Stát: Česká republika