Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Rekonstrukce silnice III/30821 mezi Spy a Krčínem

Rekonstrukce silnice III/30821 mezi Spy a Krčínem

Ze Spů do Krčína řidiči jezdí po nové silnici za 48 milionů korun

Popis projektu

Frekventovaná silnice III/30821 mezi Spy a Krčínem v Novém Městě nad Metují znovu slouží dopravě. Slavnostního otevření hotové stavby se dnes zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, dodavatelské firmy EUROVIA CS, společnosti Škoda Auto a také zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Rekonstrukce vozovky trvala více jak rok a vyšla na 48 milionů korun.

Zrekonstruovaný úsek měří 2,9 kilometru. Začíná na Žižkově náměstí v Krčíně a končí před křižovatkou se silnicí I/14 ve Spech. Vedle rekonstrukce vozovky vznikl ve stejné době nový železniční viadukt na křížení železniční trati Nové Město nad Metují – Opočno. Došlo zde k rozšíření profilu, což umožní obousměrný průjezd vozidel.

Projekt v rámci průmyslové zóny administrovalo krajské Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Akce si vyžádala celkem 48 milionů korun včetně DPH – 75 % financí pokryl rozpočet Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 25 % doplatil Královéhradecký kraj.

Kromě obnovy vozovky byla součástí projektu i oprava křižovatky se silnicí II/308 v intravilánu Nového Města nad Metují. Při rekonstrukci došlo ke ztužení vozovky a jejímu odvodnění. Vznikly také nové chodníky a osvětlení, což přispěje k většímu bezpečí chodců.

Rekonstrukce silnice III/30821 je první dokončenou silniční stavbou v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Projekt čítá investice za více jak 6 miliard korun, a to na základě usnesení vlády ČR z roku 2017.Základním pilířem jsou investice do dopravních staveb, školství, zdravotnictví i podpora bydlení a bezpečnosti. Investorem, respektive příjemcem státních dotací, je Královéhradecký kraj, ale i okolní obce a také Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic.


Základní informace:

Název: rekonstrukce silnice III/30821 mezi Spy a Krčínem

Objednatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 04/2018-06/2019

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 04/2018

Termín dokončení: 06/2019

Lokalita: Královéhradecký kraj

Stát: Česká republika