Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Rekonstrukce silnice II/145 v okrese České Budějovice

Rekonstrukce silnice II/145 v okrese České Budějovice

Na opravenou silnici II/145 v okrese České Budějovice vrátil normální provoz

Popis projektu

Vozovka silnice II/ 145 v celkové délce 5, 8 km prošla kompletní rekonstrukcí včetně podloží a odvodnění. Po odfrézování živičného krytu byla provedena výměna drenážních trativodů, dále stabilizace zemin v podloží směsnými pojivy do hloubky 0,5 m s následnou recyklací za studena v tl. 0,2 m za použití cementu a pěnoasfaltu. Dále byla provedena pokládka nového asfaltového souvrství. Součástí rekonstrukce byla oprava propustků přes hlavní trasu (celkem 10 ks), demolice a výstavba nových hospodářských sjezdů se šikmými čely (celkem 42), úprava autobusových zastávek, pročištění odvodňovacích příkopů a obnova záchytného systému a dopravního značení.


Základní informace: 

Název: Rekonstrukce silnice II/145 na území okresu České Budějovice

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín realizace: 06/2017 – 11/2017

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 06/2017

Termín dokončení: 11/2017

Lokalita: České Budějovice

Stát: Česká republika

Závod: