Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Rekonstrukce mostu v Liberci-Doubí na I/35

Rekonstrukce mostu v Liberci-Doubí na I/35

V polovině října skončila rekonstrukce mostu Doubí na trase silnice I/35 vedoucí z Turnova do Liberce.

Popis projektu

V rámci rekonstrukce došlo nad okružní křižovatkou ulic Hodkovická-Minkovická-Cihlářova v liberecké části Doubí ke kompletní výměně mostního objektu ve směru z Turnova do Liberce. Práce zahrnovaly odstranění původního mostu ze 70. let dvacátého století, dále demolici části protihlukové stěny přilehlé za mostem na liberecké straně mostu a odstranění konstrukcí vozovky na I/35 v nezbytně nutném úseku pro výstavbu mostu nového.

Zcela nový mostní objekt má hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách, vybudována byla nová nosná konstrukce, římsy, odvodnění, izolace vozovky, vozovková souvrství. Most je vybaven bezpečnostními prvky, jako jsou svodidla, protihlukové stěny, tlumiče nárazů a vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí prací byl také nový armovaný svah před tzv. pražskou opěrou, a to z důvodu rozšíření odbočovacího pruhu na městskou část Doubí. V místě vznikla rovněž nová gabionová stěna na liberecké straně. Nedílnou součástí byla také oprava komunikace pod mostem na okružní křižovatce.

Stavební práce probíhaly za omezeného silničního provozu v místě, kdy vozidla projížděla po sousedním mostě v režimu 1+1 jízdní pruh. Od 17. října se místem jezdí již bez omezení.


Základní informace:

Název: „I/35 Liberec - Doubí most 029..2“ (levý)

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Společnost Doubí most – EUROVIA-BREX 

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 04/2021

Termín dokončení: 10/2021

Lokalita: Liberecký kraj

Stát: ČR