Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Rekonstrukce mostu II/101 Brandýs nad Labem-Zápy

Rekonstrukce mostu II/101 Brandýs nad Labem-Zápy

Přes dálnici D10 mezi Brandýsem nad Labem a Zápy se už jezdí po novém mostě

Popis projektu

Po kompletní rekonstrukci mostu přes dálnici D10 byl dne 10. prosince obnoven provoz na silnici II/101 mezi Brandýsem nad Labem a Zápy. Původní most byl odstraněn (vyjma základů pilířů) a nahrazen novým mostem. 

Jedná se o spojitý nosník o čtyřech polích z prefabrikovaných, předepjatých T nosníků s nepřímým uložením se spřaženou železobetonovou deskou. V podélném směru jsou nosníky ve všech polích propojeny kabelem spojitosti. V příčném řezu je osazeno 7nosníků, které vyrobila dceřiná společnost PREFA PRO.

Šířka mostu je 16,6 metru a délka 84,0 metru. 

Práce probíhaly od března 2018 do listopadu 2018, avšak ke zprovoznění došlo o téměř měsíc později z důvodu navazující stavby kruhového objezdu, kterou realizovala jiná stavební společnost.

 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce mostu II/101 Brandýs nad Labem-Zápy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/2018–11/2018

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 03/2018

Termín dokončení: 11/2018

Lokalita: Středočeský kraj

Stát: Česká republika