Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré Sídliště, obec Holoubkov

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré Sídliště, obec Holoubkov

V polovině září 2017 byla v obci Holoubkov dokončena rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložek stávajících inženýrských a parkovacích míst v lokalitě Starého sídliště.

Popis projektu

Součástí stavby je i nové napojení lokality na silnici II/605. Stavba byla rozdělena do devíti stavebních objektů. Rekonstrukce komunikací a chodníků významně zvýší bezpečnost obyvatel sídliště a účastníků silničního provozu.


Základní informace:

Název: Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré Sídliště, obec Holoubkov

Objednatel: Obec Holoubkov

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 03/17 – 08/17

Celková cena díla: 15, 063 mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 03/17

Termín dokončení: 08/17

Lokalita: Holoubkov

Stát: Česká republika

Závod: závod Plzeň