Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka, II. etapa

Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka, II. etapa

V květnu byl dokončen projekt, který nese název Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka, II. etapa.

Popis projektu

Vzhledem k vytíženosti daného místa byla rekonstrukce rozdělena do několika navazujících etap. Celkem jich bylo pět, provozu se přímo dotýkaly tři z nich. První uzavřela úsek Klatovská – Němejcova, druhá úsek Němejcova – Chelčického a třetí křižovatku Němejcova – Borská – most Ivana Magora Jirouse, včetně omezení provozu městské hromadné dopravy.

Kromě rozšíření jízdních pruhů byly vybudovány chodníky s napojením cyklostezek, lokalita dostala nové veřejné osvětlení včetně signalizačního zařízení, upraveno bylo nevyhovující podloží. Po celé délce Borské ulice bylo zavedeno a navěšeno trolejbusové vedení, provedeny byly nebo ještě budou sadové úpravy zahrnující trávníky i výsadbu stromů.   

Náročnost prací vyplývala zejména z obtížné koordinace několika subjektů součinných při rekonstrukci, a to zejména při výměně kompletního vodovodního potrubí a úsekové sanaci kanalizace, kterou prováděl samostatný investor Vodárna Plzeň. Obtížné podmínky stavby zvyšovala nutnost zachovat trvalý oboustranný průjezd vozidel městské hromadné dopravy.

Projekt zahrnul několik specialit, například v křižovatce ulic Němejcova, Borská a most Ivana Magora Jirouse byl instalován unikátní počet křížení trolejí a nosných lan. Křižovatka ulic Borská – Němejcova se stala důležitým dopravním uzlem zvláště pro trolejbusovou dopravu poté, co bylo přemístěno depo Plzeňských městských dopravních podniků z Cukrovarské ulice do nového areálu na Karlově. Místo je osazeno šesti sestavami dálkově řízených elektrických rozbočovacích výhybek, šesti páry sjezdových výhybek a dvanácti sestavami trolejbusových křížení.

Mezi další zvláštnosti stavby patří atypické odvodnění komunikace z mostních odvodňovačů a dodatečných revizních šachet. To bylo zřízeno proto, aby zůstaly zachovány požadované šířky jízdních pruhů, reagovaly jsme tím na opěrnou zeď, kterou v místě provedla už dříve Správa železniční a dopravní cesty.

 

Základní informace:

Název: Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka, II. etapa

Investor: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba výstavby: 03/2015 – 05/2016

Cena: 48,5 mil Kč

Technické údaje

Typ projektu: Silniční údržba

Začátek stavby: 03/2015

Termín dokončení: 05/2016

Lokalita: Plzeň

Stát: Česká republika

Závod: závod Plzeň