Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Oprava TT Slovanská-Mikulášské nám. v Plzni vč. úpravy vodohospodářské infrastruktury

Oprava TT Slovanská-Mikulášské nám. v Plzni vč. úpravy vodohospodářské infrastruktury

Dne 9. září 216 skončila oprava tramvajové trati a trolejového vedení na Slovanské třídě v úseku Mikulášské náměstí – křižovatka Slovanská třída x Sladkovského včetně v Plzni.

Popis projektu

Délka úseku v Mikulášském náměstí je v koleji z centra cca 113 m a v koleji do centra cca 96 m. Délka úseku v Slovanská tř. - Mikulášské nám. je cca 236 m v 1. koleji (kolej do centra), cca 48 m ve 2. koleji (kolej z centra) a cca 48 m ve 3. koleji (odbočná kolej do ulice Sladkovského).

Úprava spočívala ve změně typu konstrukce, kde byly stávající velkoplošné panely nahrazeny panely DZP s asfaltovým krytem. V prostoru Mikulášského náměstí byly stávající velkoplošné panely vyměněny za nové. Samotná oprava tramvajové trati nezměnila původní stav bezbariérových úprav. V rámci tohoto projektu byla provedena také výměna odvodnění, které se nachází na začátku úpravy. Dále byla provedena drenáž pod tramvajovou tratí, která je svedena do dvou kalových jímek. Povrch tramvajové trati je odvodněn pomocí příčného a podélného sklonu. Součástí byla rovněž obnova stávající kanalizace. V souvislosti s projektem opravy tramvajových tratí došlo také k úpravám světelného signalizačního zařízení.
 

Základní informace:

NázevOprava TT Slovanská-Mikulášské nám. v Plzni vč. úpravy vodohospodářské infrastruktury

Investor: Statutární město Plzeň a Vodárna Plzeň

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 07/2016 – 09/2016

Cena díla: 27, 7 mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 07/2016

Termín dokončení: 09/2016

Lokalita: Plzeňský kraj

Stát: Česká republika