Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Oprava silnice III/29022 Bedřichov – Hrabětice

Oprava silnice III/29022 Bedřichov – Hrabětice

V pátek 30. října slavnostně skončila oprava silnice III/29022 z Bedřichova do Hrabětice.

Popis projektu

V rámci prací byl opraven povrch vozovky v celkové délce 3028 m. Vozovka byla na celém úseku zesílena od 50 mm. Z části byla použita recyklace stávající asfaltové obrusné vrstvy za horka, a to v délce 700 m. Součástí prací byla také rekonstrukce odvodňovacích prvků a propustků, sanace svahu silničního tělesa formou vyztužené zeminy v km 4,830 – 4,970. Provedeno bylo také dopravní značení.

Práce v hodnotě více jak 28 mil. Kč probíhaly od června do října letošního roku. Práce provedla EUROVIA CS pro Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje.

 

Základní informace:

Název: III/29022 Bedřichov – Hrabětice

Objednatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 06/2015 – 10/2015

Technické údaje

Typ projektu: Silniční údržba

Začátek stavby: 06/2015

Termín dokončení: 10/2015

Lokalita: Bedřichov

Stát: Česká republika

Závod: závod Liberec