Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Ocelový most ve Vraňanech

Ocelový most ve Vraňanech

Montáž nového ocelového mostu v obci Vraňany proběhla unikátním způsobem. Most byl dovezen na lodi, ze které byl jeřábem přesunut na své místo.

Popis projektu

Nový ocelový most, tzv. Langerův trám, byl vyroben v OK Třebestovice (člen skupiny EUROVIA CS), následně byl po částech převezen a smontován u obce Staré Ouholice, kde byl naložen na loď. Následně na lodi doplul na místo montáže do obce Vraňany, kde jej speciální jeřáb umístil na své místo. Tato akce probíhala od 7hod ráno do pozdních odpoledních hodin.

 „Pro tento způsob usazení mostu jsme se rozhodli z několika důvodů, a to kvůli prostorovým podmínkám v místě a kvůli výraznému snížení dopadu montáže mostu na nedalekou obec, její obyvatele a dopravu v místě. Tato akce si vyžádala pouze 7hodinové omezení v místě. Pokud bychom most naváželi standardní metodou, skládali jej na místě a následně montovali, celá akce v místě stavby by tak trvala několik měsíců, což by významně ovlivnilo život v obci,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Ocelový most je dlouhý 24 metrů, široký 6,7 metrů, vysoký včetně oblouků 4,5 metrů a konstrukce váží 64 tun. Do zprovoznění mostu na začátku léta letošního roku zbývá provést ještě nezbytné dokončovací práce, jako je osazení značení, zábradlí, napojení na komunikace.

Video z akce k využití je k dispozici zde:    https://youtu.be/HND6ztEplRM


O projektu

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Hlavním důvodem stavby je zabezpečení parametrů vodní cesty (záměr spočívající ve zvýšení parametru podjezdné výšky), které umožní rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy a tím i obnovu původního historického významu plavebního kanálu, a obnova více než 100 let starých mostních konstrukcí, které zajišťují dopravní spojení do oblasti mezi Vltavou a plavebním kanálem.

Právě realizovaná I.a etapa akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě (VVC) na plavebním kanále Vraňany – Hořín se skládá mimo jiné z pěti samostatných mostních staveb:

1. Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

2. Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

3. Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou

4. Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

5. Úprava hospodářských mostů -  Most Chramostek


Základní informace:

Název stavby:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Investor: ŘVC ČR

Zhotovitel: STRABAG Rail, EUROVIA CS, OK Třebestovice

Doba realizace: 05/2019 – 12/2020

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 05/2019

Termín dokončení: 12/2020

Lokalita: Středočeský kraj

Stát: Česká republika