Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Nosný systém městské hromadné dopravy v Bratislavě

Nosný systém městské hromadné dopravy v Bratislavě

Hlavní město Bratislava zažilo v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukci centra města.

Popis projektu

Stavba s názvem „Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosáková ulica – Šafárikovo námestie“, byla klíčovým projektem tvořící součást Nosného systému MHD, který úspěšně realizovalo sdružení firem EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s. a SMP CZ, a. s. v celkové hodnotě 58 816 808 EUR bez DPH.

Součástí projektu byla také rekonstrukce Starého mostu, který vede přes řeku Dunaj. Technické parametry, dodavatelský systém a skutečnost, že se jedná o most přes evropský veletok, kladl na všechny ty nejvyšší nároky a pro zhotovitele se stal skutečnou výzvou. Jedinečný je již samotný konstrukční systém mostu – až dosud nebyl zatím použitý na žádném jiném místě. Navrhnutá koncepce vyšla vstříc nostalgickému vztahu obyvatel města ke starému mostu. Příhradová konstrukce hlavních nosníků je tzv. rombické soustavy, čímž tvarově navazuje na původní starý most. Konstrukce je velmi členitá a obsahuje velké množství nejrůznějších detailů. Přípoje diagonál se realizují v rovině pásnic styčníkovými plechy s velkými poloměry zaoblení. Přípoje tedy mají velkou ohybovou tuhost, a proto není statické působení konstrukce čistě příhradové, ale kombinuje se s vierendeelovým působením.

Zajímavá byla výstavba mostu technologií postupného vysouvání s unikátním podepřením volného konce mostu na plovoucí podpěře (lodi). Složitou úlohou bylo správně definovat geometrii konstrukce včetně ponoření lodi a statických účinků v každé fázi výstavby a stanovit možné přípustné odchylky v geometrii a zatížení. Důležité bylo také správné nastavení geometrie připojovaných ocelových částí a průběžné vyhodnocování geometrie konstrukce na základě geodetických zaměření.

Starý most je nedílnou součástí města Bratislavy, a přestože jeho rekonstrukce byla velkou výzvou, jde o dominantu města, která byla pro společnost EUROVIA SK klíčovým projektem.


Základní informace:

Název: Nosný systém městské hromadné dopravy – Janíkov dvůr – Šafárikovo náměstí v Bratislavě, 1. část Bosáková ulice – Šafárikovo náměstí

Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s. a SMP CZ, a. s.

Cena: 58 816 808 EUR (bez DPH)

Doba realizace: 12/2013 – 12/2016

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 12/2013

Termín dokončení: 12/2016

Lokalita: Slovensko

Stát: Slovenská republika