Most v obci Vinec

Od pondělí 6. prosince slouží řidičům i pěším nový most v obci Vinec u Mladé Boleslavi.

Popis projektu

Původní most na silnici III/27229 byl odstraněn. Spodní stavba prošla rekonstrukcí a došlo k zesílení základů mostu, na které byla následně osazena nová mostní konstrukce a třech polích. Ta je v krajních polích vytvořena ze čtyř předpjatých betonových T-nosníků spojených spřahující železobetonovou deskou s příčníky. Střední pole je tvořeno třemi ocelovými nosníky spojenými spřahující železobetonovou deskou. Oproti původnímu mostu jnový most širší a opatřený chodníkem pro pěší, zároveň má větší světlou výšku. Nový most měří 68 metrů a široký je 9,1 metru. Součástí prací bylo rovněž nové vedení inženýrských sítí, nová vozovka na mostě a v jeho okolí o celkové délce 160 metrů, vodorovné i svislé dopravní značení a sadové úpravy v okolí mostu.


Základní informace: 

Název stavby: III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

Zhotovitel: Společnost Vinec most – EUROVIA CS

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 5/2021

Termín dokončení: 12/2021

Lokalita: Středočeský kraj

Stát: ČR