Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Most na ulici Nadjezd v Otrokovicích

Most na ulici Nadjezd v Otrokovicích

Slavnostním přestřižením pásky byl zprovozněn nový most M-1 přes železnici na ulici Nadjezd v Otrokovicích.

Popis projektu

Celkem 466 metrů dlouhý most byl kompletně rekonstruován. Uzavírka mostu trvala 8 měsíců, a to z důvodu nutné kompletní rekonstrukce spodní stavby a také rekonstrukce nosné konstrukce mostu a silnice. Celková délka sedmipolového mostu je 148,41 m, délka přemostění 130,48 m a šířky nosné konstrukce 12,00 m. Nosná konstrukce je tvořena 12-ti předpjatými prefabrikovanými nosníky typu KAS výšky 0,95 m, které jsou příčně spojeny dobetonávkou a skrytými předpjatými příčníky nad sloupy.

Modernizace mostu spočívala v odstranění mostního vybavení, mostního svršku, demolici opěr, přechodových oblastí a táhel krajních polí. Provedla se diagnostika předpínací výztuže včetně reinjektáže. Na stávající spodní stavbě a nosné konstrukci se provedly sanace. Dále byla vybudována železobetonová táhla krajních polí s předpínací výztuží kotvené do základových pásů a nosné konstrukce. Pod opěrou 01 je vybudován vyztužený svah s čelem z gabionových matrací. Opěra 01 je složena ze základového pásu ze slabě vyztuženého betonu a železobetonové závěrné zídky a křídel. Opěra 08 je založena plošně na základovém pasu ze slabě vyztuženého betonu.


Základní informace:

Název stavby: Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ul. Nadjezd, Otrokovice

Objednatel: Město Otrokovice

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín realizace: 02/2019 – 11/2019

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 02/2019

Termín dokončení: 11/2019

Lokalita: Zlínský kraj

Stát: Česká republika