Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Modernizace trati mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví

Modernizace trati mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví

Byla zahájena modernizace železničního úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

Popis projektu

Práce uskuteční sdružení pod vedením EUROVIA CS pro objednatele Správu železniční dopravní cesty.

Součástí výstavby na 6,5 kilometru dlouhém úseku mezi Veselím a Soběslaví bude také posílení bezpečnostních prvků. Stávající železniční přejezdy boudou zrušeny nebo nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Výjimku tvoří přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane po dokončení stavby provizorně zachován. Stavební práce dále zahrnují modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení.

Technické údaje

Typ projektu: Železniční stavba

Začátek stavby: 02/2014

Termín dokončení: 08/2015

Lokalita: Jihočeský kraj

Stát: Česká republika