Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Modernizace křižovatky silnic II/193 a II/205 ve Žluticích

Modernizace křižovatky silnic II/193 a II/205 ve Žluticích

V obci Žlutice mají modernizovanou křižovatku

Popis projektu

V rámci prací došlo ke kompletní opravě křižovatky a změně jejích šířkových parametrů. Kvůli rozšíření komunikace muselo dojít také k rozšíření mostu v místě. V průběhu prací byly realizovány také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.  Na závěr pak bylo realizováno vodorovné a svislé dopravní značení.

Projekt proběhl za finanční podpory Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

 

Základní informace:
Název: II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 04/2017 – 09/2017
Cena díla: 3, 6 mil. CZK

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 04/2017

Termín dokončení: 09/2017

Lokalita: Žlutice

Stát: Česká republika

Závod: