Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Modernizace dálnice D1, úsek 11 a – nadjezdy

Modernizace dálnice D1, úsek 11 a – nadjezdy

Nadjezdy na D1 jsou v provozu

Popis projektu

Od začátku prosince jsou opět v provozu dva nadjezdy nad dálnicí D1. V rámci stavby došlo k úplné demolici a opětovné výstavbě nadjezdu D1 – 083 v km 86,783 a nadjezdu D1 – 085 v km 89,349.

Oba mosty jsou shodné konstrukce – jedná se o dvoupolový integrovaný most, kdy mostovka je tvořena v příčném řezu pěticí prefabrikovaných, předepjatých T nosníků s nepřímým uložením se spřaženou železobetonovou deskou. Nosníky byly vyrobeny v naší dceřiné společnosti PREFA PRO. Opěry jsou pilířového tvaru, záopěří je tvořeno armovanými zeminami. Délka mostů je 59,7 m u D1 -083 a 59,14 m u D1 – 085. Šířka obou mostů je shodná 9,6 m.

Stavební práce probíhaly od dubna do prosince 2018. Bohužel v průběhu stavby došlo k nepředvídatelné situaci, kdy vozidlo z provozu po dopravní nehodě zasáhlo do prostoru stavby, kde usmrtilo pracovníka. Z tohoto důvodu byly práce na dva týdny zastaveny a přistoupilo se k dodatečným bezpečnostním opatřením.

Jednalo se o samostatnou zakázku v rámci modernizace dálnice D1 úsek 11a. Samotná modernizace trasy daného úseku bude zahájena pravděpodobně v roce 2019.

Základní informace:

Název: Modernizace dálnice D1, úsek 11 a – nadjezdy

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 04/2018 – 12/2018

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 04/2018

Termín dokončení: 12/2018

Lokalita: Kraj Vysočina

Stát: Česká republika