Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Komplexní rekonstrukce a údržba místních komunikací na území města Prešov

Komplexní rekonstrukce a údržba místních komunikací na území města Prešov

V roce 2016 realizoval závod Prešov také stavbu "Komplexní rekonstrukce a údržba místních komunikací na území města Prešov v roce 2016".

Popis projektu

Smluvní doba výstavby byla 240 dnů a koncem roku bylo městu odevzdaných celkem 74 zrekonstruovaných stavebních objektů. Tři stavební objekty se v rámci smlouvy o dílo nerealizovaly z důvodu nevyřízených záležitostí týkajících se pozemku, smluvní cena ale byla přesto naplněna díky pracím navíc na ostatních stavebních objektech.

Základní informace:

Název: Komplexní rekonstrukce a údržba místních komunikací na území města Prešov v roce 2016

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitele: EUROVIA SK, a. s., závod Prešov (hl. stavbyvedoucí – Štefan Mišenko)

Cena: 2 387 498,97 € bez DPH

Doba realizace: 2016

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 01/2016

Termín dokončení: 12/2016

Lokalita: Prešov

Stát: Slovenská republika

Závod: závod Prešov