Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah

III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah

V pátek 18. prosince byla slavnostně dokončena rekonstrukce silnice III/27235, která je jednou z hlavních přístupových komunikací do centra měst Bělá pod Bezdězem, a to z obchvatu silnice I/38 ve směru od Mladé Boleslavi.

Popis projektu

Původní stav této vozovky třetí třídy v Mělnické ulici, která je zároveň průtahem města, byl ve velmi špatném stavu. Nacházela se tu celá řada výtluků, výmolů a trhlin, jež ohrožovaly bezpečnou jízdu řidičů. Silnice neměla ani zpevněné krajnice a nebyla uzpůsobena pro kolemjdoucí chodce. Oprava vozovky proběhla v délce 880 metrů a její součástí bylo vybudování okružní křižovatky za původní průsečnou křižovatku silnice III/27235 se silnicí II/276. V rámci rekonstrukce byly provedeny úpravy stávajících inženýrských sítí a ploch přiléhajících ke komunikaci.

Při rekonstrukci byly vystavěny také dvě nové opěrné zdi ze železobetonu držící těleso komunikace, délky 325 m, resp. 95 m.

Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Středních Čech krajem 85 procenty uznatelných nákladů.

 

Základní informace:

Název: III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah

Investor: Středočeský kraj, Město Bělá pod Bezdězem

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2014 – 12/2015

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 08/2014

Termín dokončení: 12/2015

Lokalita: Bělá pod Bezdězem

Stát: Česká republika

Závod: závod Praha východ