Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > I/23 Náměšť n/O – Kralice n/O

I/23 Náměšť n/O – Kralice n/O

Na konci října 2016 skončila rekonstrukce silnice I/23 v úseku Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou.

Popis projektu

Pro zachování maximální možné průjezdnosti během opravy byly práce rozděleny do několik etap a úseků. Pátý úsek na obou polovinách vozovky, který měl být realizovaný až jako poslední v říjnu letošního roku nebo až v dubnu roku 2017, byl dokončen a v provozu je již od letošního července.

V průběhu prací na třetím úseku došlo při odstranění stávající krajnice ke zjištění nátoku vody do spodních vrstev vozovky, a proto bylo nutné provést odvodnění drenáží a poté provést žlaby pro povrchové odvodnění komunikace. Na konci srpna již došlo i na tomto úseku k osazení svodidel. Časově nejnáročnější byla rekonstrukce mostu přes Oslavu.

Provoz v místě byl obnoven na začátku listopadu tedy po pěti měsících prací. V dubnu 2017 ještě proběhnou drobné sanační práce na zmíněném mostě. Ty již ale nebudou mít vliv na dopravu v místě.

 

Základní informace:
Název: I/23 Náměšť n/O – Kralice n/O
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Délka úseku: 2620 metrů
Doba realizace: 05/2016 - 10/2016

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 05/2016

Termín dokončení: 10/2016

Lokalita: Morava

Stát: Česká republika

Závod: závod Zlín