Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > I/20 Vodňany - přeložka

I/20 Vodňany - přeložka

Dne 5. srpna 2016 dokončila EUROVIA CS opravy obchvatu Vodňan a předala dílo investorovi o 23 dní dříve, než bylo naplánováno.

Popis projektu

Práce na opravě obchvatu Vodňan začaly na podzim 2015, kdy byly realizovány dílčí úseky stavby, na plno se následně rozeběhly v polovině března 2016. Komunikace v místě byla kompletně opravena a současně došlo k rozšíření odbočovacího pruhu na křižovatce do Strakonic. V průběhu realizace se projekt rozrostl o další stavební objekty, a proto byl konečný termín realizace stanoven na konec srpna 2016.

 

Základní informace:

Název: I/20 Vodňany - přeložka

Zhotovitel: EUROVIA – STRABAG – I/20

Doba realizace: 10/2015 – 08/2016

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 10/2015

Termín dokončení: 08/2016

Lokalita: Vodňany

Stát: Česká republika

Závod: závod České Budějovice