Projekty a služby > Mostní stavby a lávky > Dvorský most v Karlových Varech

Dvorský most v Karlových Varech

Dosluhující Dvorský most v Karlových Varech byl na jaře letošního roku zbourán a na jeho místě byl postaven zcela nový most, který byl 22. listopadu slavnostně dokončen a zprovozněn.

Popis projektu

Nový most má tři pole z ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. Celková délka mostů činí 100,5 metru, šířka 13,85 metru. Šířka komunikace je 8 metrů a chodníků 2,25 a 1,5 metru. Založení mostu je částečně hlubinné na velkorozměrových pilotách. Oproti původnímu mostu je ten nový širší, a to včetně chodníku, který je určen pro chodce a cyklisty. Projekt byl realizován podle tzv. Žluté knihy FIDIC, tj. dle konceptu Design and Build.

Původní Dvorský most postavený v roce 1987 byl uzavřen letos na jaře, kdy byla zároveň upravena sousední technologická lávka tak, aby po ní mohli přejít pěší a cyklisté. Objížďky pro motorová vozidla byly stanoveny přes nejbližší mosty Tuhnický a Doubský. Původní most byl v havarijním stavu, výsledky pravidelných mostních prohlídek už léta konstatovaly, že jej brzy už nebude možné bezpečně provozovat, problémem byla také použitá konstrukce předpjatého betonu. V roce 2020 proto město rozhodlo o jeho demolici a výstavbě nového mostu. Demolice začala koncem letošního března a od května se budovaly základy a spodní stavba mostu. Na konci července se mezi pilíři objevily ocelové nosníky, které byly následně zabetonovány. 

 

Základní informace:

Název: Dvorský most, Karlovy Vary

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: EUROVIA CS

Technické údaje

Typ projektu: Mostní stavba

Začátek stavby: 03/2021

Termín dokončení: 11/2021

Lokalita: Karlovarský kraj

Stát: ČR