D8 Lovosice - Řehlovice

Poslední úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice (dlouhý 16,413km) byl zprovozněn v sobotu 17. prosince 2016. Tím došlo k dlouho očekávanému propojení již provozovaných úseků navazujících na německou dálnici A17, čímž vznikl nepřerušený dálniční tah z Prahy.

Popis projektu

Na trase dálnice jsou 3 mimoúrovňové křižovatky, 2 tunely (Prackovice o délce 270 m a Radejčín o délce 620 m), 28 mostů a 11 protihlukových opatření. Stavba začala v listopadu 2007 a dokončena byla na konci roku 2016.

Stavba D8 0805 navazuje mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Lovosice na provozovanou dálnici Praha – Lovosice, prochází v trase původní silnice I/8 obcí Vchynice, za kterou se odklání vpravo pod vrch Lovoš, kde je u obce Bílinka další MÚK s napojením na silnici I/8 na Teplice. Trasa dálnice pokračuje přes Opárenské údolí, míjí obce Chotiměř a Dobkovičky. Pokračuje po Prackovické estakádě dále dvěma tunely (Prackovice a Radejčín). Dále trasa klesá mezi obcemi Žim a Habrovany, a pak se pod obcí Řehlovice napojuje MÚK Řehlovice na již provozovaný úsek Řehlovice – státní hranice ČR/SRN a na komunikaci R63 Řehlovice – Teplice.

Tento úsek byl technickou výzvou a je opravdu jedinečný. Stavba prochází územím chráněné krajinné oblasti České středohoří, což mělo velký vliv na veškeré aktivity od záměru po realizaci. To se obzvláště týkalo mostů, jež překonávají přírodně významná území či lokality se zvýšenou ochranou. Po prověření několika variant vedení trasy investor zvolil přímý průjezd Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří jako nejrychlejší způsob dostavby dálnice a také nejlepší variantu z dopravního hlediska.

Oficiální zahájení stavby proběhlo dne 6. listopadu 2007. Ke zprovoznění mělo podle původních předpokladů dojít v prosinci 2010, stavbu však zpomalovaly soudní spory mezi ŘSD ČR a ekologickou organizací Děti Země.

Po vydatných deštích došlo navíc 7. června 2013 u Litochovic nad Labem k masivnímu sesuvu, který zničil část již dokončené dálnice a stavbu na delší dobu ochromil. V listopadu 2014 byla zahájena první etapa odtěžení sesuvu a vytvoření odvodnění a v září 2015 pak začala druhá etapa sanace. Kvůli odklízení sesuvu bylo zprovoznění stavby odsunuto na prosinec roku 2016.

Před očekávaným otevřením dálnice proběhly na novém úseku veškeré nutné zatěžkávací a bezpečnostní testy. Pohyb pilířů neustále hlídají čidla (tzv. inklino vrty) před mostem i v okolí.

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 11/2007

Termín dokončení: 12/2016

Lokalita: Ústecký kraj

Stát: Česká republika

Závod: závod Ústí nad Labem