Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 – 294,9 vpravo a vlevo

D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 – 294,9 vpravo a vlevo

Proběhla rekonstrukce vozovky na D35 v km 292,8 – 294,9

Popis projektu

V období od května do září proběhla celková rekonstrukce dálnice D35 v úseku km 292,8 – 294,9 v obou směrech. Stávající dálnice byla vybudována v roce 1999 s cementobetonovým krytem a vykazovala značné poruchy. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o její celkové opravě s výměnou krytu za asfaltobetonové hutněné vrstvy. Součástí opravy byly plošné výměny podkladních stmelených i nestmelených konstrukčních vrstev, a to včetně lokální výměny aktivní zóny a výměny odvodnění (nové štěrbinové žlaby, nové curbkingy, nové uliční vpustě), svodidel a dopravního značení. Stavba byla provedena ve velmi krátké době, kdy rekonstrukce probíhala z velké části v celodenním i nočním režimu a po celý týden a znamenala tak vysoké nasazení všech zúčastněných pracovníků a dodavatelů.


Základní informace:

Název stavby: D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 – 294,9 vpravo a vlevo

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

termín realizace: 05/2018 – 09/2018

cena bez DPH: 130 mil. Kč

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 05/2018

Termín dokončení: 09/2018

Lokalita: Zlínský kraj

Stát: Česká republika