Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > D1105 Osičky – Hradec Králové

D1105 Osičky – Hradec Králové

Nový úsek dálnice D11 byl otevřen pro řidiče

Popis projektu

Nový úsek dálnice D1105 Osičky - Hradec Králové byl v pondělí 21. srpna otevřen pro běžný provoz, a to hned po slavnostním přestřižení pásky. Plným zprovozněním úseku Osičky – Hradec Králové je nyní dálnice D11 kompletně dokončena od Prahy až k Hradci Králové, kde je prozatím pomocí nově vybudované mimoúrovňové křižovatky Kukleny napojena na stávající silnici I/11. 

 

Stavba právě otevřeného úseku byla zahájena v roce 2014. Kvůli komplikacím s majetkoprávními vztahy byla rozdělena do několika částí, které byly postupně předávány do provozu. Poslední část v km 88,3-90,76 byla po zastavení prací tehdejším ministrem dopravy znovu zahájena v červenci 2014.

 

Dálnice D11 je součástí české páteřní dálniční sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a dále se sousedním Polskem. Na dalších navazujících úsecích v tuto chvíli probíhá záchranný archeologický průzkum, na kterém se EUROVIA CS rovněž podílí.

 

 

Základní informace: 

Název:D1105 Osičky – Hradec Králové

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS, STRABAG a Metrostav

Doba realizace: 07/2014 – 08/2017

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 07/2014

Termín dokončení: 08/2017

Lokalita: Hradec Králové

Stát: Česká republika

Závod: závod Čechy východ