Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > 1/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce

1/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce

Slavnostním přestřižením pásky skončila 16. listopadu oprava téměř 3, 5 km páteřní komunikace v Náchodě.

Popis projektu

Během výstavby byl kompletně zrekonstruován průtah městem. Došlo k výměně povrchu komunikace, přeloženy byly všechny inženýrské sítě v místě, vyměněny byly také obrubníky, vznikly ostrůvky pro chodce. Stavba přinesla zklidnění a usnadnění průjezdu městem na mezinárodním tahu do Polska. V roce 2018 budou provedeny opravy objízdných tras. 

  

Základní informace:

Název: 1/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnicev úseku 36,480-39,920

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Společnost Náchod Eurovia+ Strabag

EUROVIA CS, 

Cena: 150 mil. CZK

Termín výstavby: 2016 - úsek 3 a část úseku 4 

                            2017 - úseky 1,2 a část úseku 4 

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 2016

Termín dokončení: 2017

Lokalita: Náchod

Stát: Česká republika

Závod: závod Čechy východ