Pro dodavatele > Etika

Etika

Společnost EUROVIA CS, a.s. se zavázala dodržovat principy Charty etiky a chování VINCI, Kodexu jednání proti korupci VINCI, Charty vztahů se subdodavateli VINCI a VINCI Průvodcem lidskými právy (vše je k dispozici na stránkách www.vinci.com). Společnost EUROVIA CS, a. s. má vlastní compliance systém, jehož cílem je průběžně zavádět a kontrolovat dodržování opatření vedoucích k respektování nejen povinností plynoucích z právních předpisů, ale i principů etického chování. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti etického a transparentního jednání. Případné podněty týkající se podezření ze závadného jednání lze oznamovat na adresu compliance officera: maisner@martin-maisner.com