O společnosti > PPP projekt – dálnice D4

PPP projekt – dálnice D4

Vítězem výběrového řízení prvního PPP (Public Private Partnership) projektu v České republice se stalo sdružení s názvem DIVia, jehož členem je VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS. Oficiální název projektu je Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice.

Projektové a stavební části se zhostí EUROVIA CS prostřednictvím své dceřiné společnosti DIVia stavební s.r.o.

Projekt zahrnuje výstavbu nového 32 km dlouhého úseku dálnice D4 a správu a údržbu 17 km již existujících úseků po dobu 28 let, včetně 4 let výstavby. Celý projekt bude realizován v plné verzi BIM. Celková částka kontraktu včetně provozu na 28 let činí 16,5 miliardy korun. Start stavebních prací se plánuje na jaro 2021.


Projekt sestává ze dvou částí:

Část Greenfield (DBFOM)

Zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržbu 32 km čtyřpruhové dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice.

Konkrétní úseky:

 • úsek č. 2 - křižovatka II/118 (Háje) – Milín
 • úsek č. 3 - Milín – Lety
 • úsek č. 4 - Lety – Čimelice
 • úsek č. 5 - Čimelice – Mirotice
 • úsek č. 6 - Mirotice, rozšíření

Část Brownfield (O&M)

Zajištění provozování a údržby níže uvedených úseků dálnice D4 o celkové délce 16 km.

 • úsek č. 1 - Skalka – křižovatka II/118 (Háje)
 • úsek č. 7 - Mirotice – Třebkov
 • úsek č. 8 – Třebkov – křižovatka I/20 Nová Hospoda
 • úsek č. 9–I/20 Nová Hospoda – Písek (Krašovice)

Hodnota vítězné nabídky společnosti DIVia

 • 16,554 mld. K4 (diskontované hodnoty k 1. 1. 2020)

Trvání projektu

 • 3 roky výstavby a následně 25 let provozu a údržby

Platba za služby

 • Platby za dostupnost (srážky za nedostupnost a nedostatečnou kvalitu) se hradí koncesionáři na základě skutečného výkonu od začátku provozu

Historie přípravy projektu

 • Úkol vlády zajistit dostavbu D4 formou PPP: usnesení vlády č. 4 ze dne 13.1.2016
 • Zadávací řízení na výběr poradce (zrušeno ÚOHS): 09/2015–08/2016
 • Druhé zadávací řízení na výběr poradce: 11/2016–11/2017
 • Příprava kvalifikační dokumentace: 12/2017–05/2018
 • Kvalifikační část zadávacího řízení: 05/2018–11/2018
 • Výzva k účasti v soutěžním dialogu: 12. 2. 2019
 • Soutěžní dialog: 04/2019; 06/2019; 09//2019; 01/2020
 • Výzva k podání nabídek: 2. 3. 2020
 • COVID posuny termínu pro nabídky: 26.5. -> 16.6. -> 21.8. -> 17.9.
 • Oznámení o výběru dodavatele: 4. 12. 2020
 • Lhůta pro námitky: 21. 12. 2020

Harmonogram

 • Schválení Koncesionářské smlouvy vládou: první týden v lednu 2021
 • Předložení do PSP ke schválení finančních závazků: bezodkladně po schválení vládou
 • Výbory PSP: konec 01/2021 či počátek 02/2021
 • Plénum PSP: optimálně klouzavá schůze v únoru 2021
 • Podpis Koncesionářské smlouvy: 02/2021
 • Závaznost finančních příslibů: do 17. 3. 2021
 • Finanční uzavření: 03/2021
 • Zahájení stavby Koncesionářem: optimálně do konce 03/2021


PPP projekt na Slovensku