PPP

Stavební Skupina EUROVIA CS realizovala historicky první PPP projekt na Slovensku. Projekt s oficiálním názvem Koncese na projektování výstavby, financování, provoz a údržbu rychlostní komunikace R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severní obchvat zahrnoval výstavbu 52 km dlouhé rychlostní komunikace rozdělené do čtyř úseků:

1. úsek Nitra, západ - Selenec v délce 12,6 km
2. úsek Selenec - Beladice v délce 19 km
3. úsek Beladice - Tekovské Nemce v délce 14,3 km
4. úsek Banská Bystrica - severný obchvat v délce 5,7 km

Stavební práce začaly v září 2009, první úseky koncesionář převzal v létě 2011. Posledním předaným úsekem byl obchvat v Banské Bystrici v roce 2012. Zhotovitelem stavby byla Granvia Construction, s.r.o., jejímž vlastníkem je EUROVIA CS, a. s. Koncesionářem byla francouzská společnost Granvia, a.s.

V průběhu následujících 30 let se o rychlostní silnici R1 bude starat vybraná údržbová společnost. Ta bude mít na starosti nejen úklid komunikace v zimním období, ale také její pravidelné opravy. Slovenská republika naopak bude dílo splácet formou tzv. užívání komunikace. Po uplynutí 30 let budou mít řidiči k dispozici dílo ve stavu odpovídajícím dokončení stavebních prací.

Hlavní trasa

Celková délka: 51, 6 km
Kategorie: R 22,5
Počet stavebních objektů: 850

Jak šel čas

Srpen 2007 – rozhodnutí vlády SR o urychlené výstavbě dopravní infrastruktury
Září 2007 – rozhodnutí vlády SR o financování formou PPP
Březen 2009 – podpis koncesní smlouvy
Srpen 2009 – dohoda o financování stavby
Září 2009 – zahájení výstavby
Říjen 2011 – předání prvních tří úseků do užívání veřejnosti
Červen 2012 – dokončení výstavby

Zajímavá data

Plocha vozovek na R1: 1 100 tisíc m2
Objem zemních prací: 4,5 mil. m3
Objem betonu: 300 000 m3
Maximální počet zaměstnanců na stavbě 3 500
Počet strojů a nákladních vozidel: 850
Délka svodidel: 160 km
Počet mostů na 1. – 3. úseku: 54
Vysázeno bylo: 275 tisíc stromků a keřů

Mostní objekty

Celkový počet: 74
Celková délka mostů: 6 843 m

Mimoúrovňové křižovatky

Celkový počet: 6

Protihlukové stěny

Počet objektů: 41
Celková délka: 32 611 m

Kontakty

www.pr1bina.sk