Kontakty > Oblasti a závody

Oblasti a závody

Do oblasti Čechy západ patří regionální zastoupení v Plzni, Karlových Varech, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem. V rámci této oblasti také působí dceřiná společnost EUROVIA Silba, která se zabývá opravami a údržbou komunikací a silničního příslušenství a prováděním staveb včetně jejich změn.

Oblast Čechy střed se sídlem v hlavním městě a dvěma závody v Praze (západ a východ) zahrnuje rovněž závod v Liberci a závod Čechy východ, pokrývající území Hradeckého a Pardubického kraje a části Vysočiny. Speciálně zaměřený závod Emulze Kolín tento přehled stavebních kapacit doplňuje.

Moravskou oblast tvoří trojice závodů v Brně, ve Zlíně a v Ostravě. K nim přísluší závod Cementobetonových technologií, který svými činnostmi pokrývá celou Českou i Slovenskou republiku. V loňském roce například realizoval náročnou betonáž vozovky v tunelu při výstavbě dálnice D3 na Slovensku.

Oblast Obalovny a lomy zajišťuje důležité suroviny, bez kterých se žádná liniová stavba neobejde. Naše surovinová základna na území České a Slovenské republiky je kvalitní a rozsáhlá – díky 30 lomům, 25 obalovnám a 3 pískovnám a 1 recyklačnímu centru máme dostatečnou kapacitu nadále zvyšovat produkci asfaltových směsí a kameniva.

Bratislava, Poprad, Bánská Bystrica a Košice tvoří páteřní síť stavebních závodů oblasti Slovensko, do které rovněž spadá dceřiná společnost UNIASFALT či závody Obaľovně a Operation.

Oblast železniční stavby a mosty tvoří závod Železniční stavby, závod Mosty a konstrukce, závod Elektro a tři dceřiné společnosti GJW Praha, PREFA PRO a OK Třebestovice. Oblast pro specializované železniční a mostní stavby působí nejenom v rámci celé České republiky a Slovenska, ale realizuje také vybrané stavby v zahraničí.