Aktuality > Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

16. 12. 2020

Během tří let jsme obnovili kryt vozovky v řešených úsecích silnic III. tř. včetně souvisejících stavebních objektů.

Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu města Rokytnice v Orlických horách, dále v intravilánu i extravilánu obce Říčky v Orlických horách a extravilánu obce Orlické Záhoří v okresu Rychnov nad Kněžnou. Komunikace slouží nejen místní dopravě mezi těmito obcemi, ale jsou i dopravními tepnami, které využívají návštěvníci Orlických hor. Celková délka rekonstrukce činila 16,104 km.


Rekonstruované úseky: 

  • komunikace III/3111 Rokytnice - Orlické Záhoří,
  • III/3109 Rokytnice – Říčky,
  • III/31010 Říčky – Říčky


Základní informace:

Název: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

Partneři projektu: Královéhradecký kraj a Okres Kladsko, Polsko

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba výstavby: 08/2017 – 10/2020

Zdroj financování: Česko-polský program INTERREG V-A