Aktuality > Ze Spů do Krčína řidiči jezdí po nové silnici za 48 milionů korun

Ze Spů do Krčína řidiči jezdí po nové silnici za 48 milionů korun

20. 06. 2019

Frekventovaná silnice III/30821 mezi Spy a Krčínem v Novém Městě nad Metují znovu slouží dopravě. Slavnostního otevření hotové stavby se dnes zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, dodavatelské firmy EUROVIA CS, společnosti Škoda Auto a také zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Rekonstrukce vozovky trvala více jak rok a vyšla na 48 milionů korun.

Zrekonstruovaný úsek měří 2,9 kilometru. Začíná na Žižkově náměstí v Krčíně a končí před křižovatkou se silnicí I/14 ve Spech. Vedle rekonstrukce vozovky vznikl ve stejné době nový železniční viadukt na křížení železniční trati Nové Město nad Metují – Opočno. Došlo zde k rozšíření profilu, což umožní obousměrný průjezd vozidel.

Projekt v rámci průmyslové zóny administrovalo krajské Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Akce si vyžádala celkem 48 milionů korun včetně DPH – 75 % financí pokryl rozpočet Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 25 % doplatil Královéhradecký kraj.

Kromě obnovy vozovky byla součástí projektu i oprava křižovatky se silnicí II/308 v intravilánu Nového Města nad Metují. Při rekonstrukci došlo ke ztužení vozovky a jejímu odvodnění. Vznikly také nové chodníky a osvětlení, což přispěje k většímu bezpečí chodců.

Rekonstrukce silnice III/30821 je první dokončenou silniční stavbou v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Projekt čítá investice za více jak 6 miliard korun, a to na základě usnesení vlády ČR z roku 2017.Základním pilířem jsou investice do dopravních staveb, školství, zdravotnictví i podpora bydlení a bezpečnosti. Investorem, respektive příjemcem státních dotací, je Královéhradecký kraj, ale i okolní obce a také Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic.


Základní informace:

Název: rekonstrukce silnice III/30821 mezi Spy a Krčínem

Objednatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 04/2018-06/2019