Aktuality > Začíná další stavba na čtvrtém železničním koridoru

Začíná další stavba na čtvrtém železničním koridoru

16. 10. 2019

Slavnostním poklepem kolejnice začala modernizace traťového úseku mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.

Modernizovaná trať bude téměř v celém úseku vedená v souběhu s dálnicí D3. To umožní zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, výhledově až na 200 km/h. Přidání druhé koleje přinese zvýšení kapacity a odpadne také nutné křižování vlaků v Soběslavi a Roudné. Stavba navazuje na modernizaci úseku z Veselí nad Lužnicí do Soběslavi, která proběhla v letech 2014 a 2015. Délka nové trati bude 8,8 kilometru, zhruba polovina povede v těsném sousedství dálnice D3. Ve stanici Soběslav bude zrušen současný železniční přejezd a nahrazen podchodem pro pěší. Těsně za stanicí ve směru na Doubí u Tábora bude následovat 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel. Na něj naváže přemostění Černovického potoka 830 metrů dlouhou estakádou, další estakáda o délce 263 metrů překoná Kamenný rybník. Nejvyššího místa trať dosáhne v oblasti nové zastávky Myslkovice v místě podjezdu pod silnicí do Janova. Významným příspěvkem životnímu prostředí bude tunelový most převádějící nad železnicí biokoridor v lokalitě Hluboká. Za zastávkou Doubí u Tábora se trať napojí na již zrekonstruovaný úsek ve směru na Tábor. Na nové přeložce nebudou žádné železniční přejezdy, její výstavba se téměř nedotkne provozu vlaků mezi Soběslaví a Táborem. Výluky budou nutné až při napojování nové trati na původní.


Základní informace:

Název: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí 

Objednatel: SŽDC

Zhotovitel: Společnost Soběslav – Doubí (STRABAG Rail, EUROVIA CS a Metrostav)

Doba realizace: 10/2019 – 2023

Cena díla: 4,3 mld. CZK (Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020)