Aktuality > Začala stavba I/68 Třanovice – Nebory

Začala stavba I/68 Třanovice – Nebory

06. 11. 2019

Slavnostním poklepem základního kamene začala 6. listopadu stavby silnice I/68 Třanovice – Nebory v Moravskoslezském kraji.

Stavba je součástí definitivního řešení propojení R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11. Délka nového úseku I/68 je 5,4 km a jeho součástí budou dvě MÚK (Třanovice a Nebory), 14 mostních objektů, opěrné zdi (2 ks), protihlukové stěny (25 ks, celková délka 8473 m), přeložky inženýrských sítí a přeložky místních komunikací vyvolaných stavbou.

Začátek stavby je v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Třanovice, která napojuje přeložku silnice I/68 na rychlostní komunikaci R48. Konec stavby je v Neborech na křížení se stávající silnicí I/68 a následné MÚK Nebory, kde dochází k napojení silnice I/11. Přeložka začíná přímou linií v délce 495 metrů, kde u obce Hnojník mostním objektem překračuje říčku Stonávku a silnici II/474. Následně pokračuje několika směrovými oblouky až k proluce v obci Střítež, kde mimoúrovňově kříží silnici III/4763 a dále mostním objektem překlenuje hluboké údolí říčky Ropičanky a železniční trať Český Těšín – Frýdek-Místek. Za tímto mostním objektem trasa prochází lesním komplexem v katastru obce Ropice a pravostranným obloukem se přiklání k obci Nebory a končí na stávající silnici I/68, v místech MÚK Nebory. Odtud bude v rámci přeložky stávající silnice I/11 pokračovat stavba I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice.

Práce provede sdružení firem pod taktovkou EUROVIA CS pro ŘSD. Zprovoznění se plánuje za 32 měsíců od zahájení prací.


Základní informace:

Název: I/68 Třanovice – Nebory

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS a STRABAG

Doba realizace: 11/2019 – 2022 (zprovoznění 32 měsíců od zahájení prací)

Cena díla: 2,2 mld. CZK