Aktuality > Začala II. etapa výstavby obchvatu Opočna

Začala II. etapa výstavby obchvatu Opočna

18. 05. 2022

Slavnostním poklepem kamene začala 17. května výstavba II. etapy obchvatu Opočna.

Stavební práce na nové přeložce silnice II. třídy 298 budou probíhat tři roky. Trasa dlouhá téměř 1,5 km propojí první část obchvatu od kruhové křižovatky U Jordánu s výpadovkou na Třebechovice pod Orebem a Hradec Králové. Práce zahrnují vybudování nové komunikace včetně jednoho mostu, kterým se překlene údolí Zlatého potoka, množství přeložek inženýrských sítí a opěrné zdi. Stavba se nachází ve složitém geologickém prostředí údolní nivy.

Hotová stavba pomůže odvézt tranzitní dopravu z Opočna a zajistí plynulejší dopravu do Orlických hor.


Základní informace:

Název: II/298 Opočno – obchvat, 2. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, CIRI

Zhotovitel: M-Silnice a EUROVIA CS

Doba realizace: 02/2022 (předání staveniště) – 02/2025 (dokončení stavby)