Aktuality > Začal projekt na výstavbu obchvatu Žiželic podle žlutého FIDIC

Začal projekt na výstavbu obchvatu Žiželic podle žlutého FIDIC

01. 08. 2022

Na začátku srpna byl zahájen projekt na výstavbu obchvatu Žiželic, který dle konceptu žlutého FIDIC, tj. Design&Build, začne geotechnickým monitoringem a projektováním a teprve poté se spustí stavební práce.

Jde o velmi specifickou stavbou. Údolí Hutné, které u Žiželic překlene 30 metrů vysoký a 377 metrů dlouhý most, je z velké části tvořeno nestabilními písky a jíly. V této oblasti už v minulosti došlo k několika sesuvům, a právě proto je nutný podrobný geologický průzkum, který vyhoví zvýšeným nárokům na návrh i realizaci mostu.

Celý obchvat bude měřit 3 kilometry a jeho prostřednictvím se odvede tranzitní doprava na silnici I/27 mimo obec. Tím se dané oblasti nejen uleví od dopravního zatížení, ale zlepší se i bezpečnost a životní prostředí. Navíc bude provoz v tomto úseku plynulejší. Současná silnice totiž klesá do údolí říčky Hutná a zejména v zimním období jsou její serpentiny a prudké sjezdy nebezpečné.

Přeložka respektuje původní trasu silnice a vyrovnává řadu protisměrných zatáček, tudíž nebudou potřeba žádné demolice. Nicméně vzhledem k náročnému terénu bude nutné vybudovat několik zárubní a opěrných zdí. Hned za mostem bude také vystavěn přídatný jízdní pruh v délce 600 metrů, který řidičům ve stoupání umožní předjet pomalu jedoucí vozidla. Obchvat bude hotový za čtyři roky, to znamená, že by měl být zprovozněn v roce 2026.


Základní informace:

Název stavby: I/27 Žiželice obchvat a přemostění

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Sdružení SILNICE GROUP, EUROVIA CS, Stavby mostů, VALBEK, GEOFOS

Doba výstavby: 8/2022–2026