Aktuality > Výstavba obchvatu Otrokovic začala

Výstavba obchvatu Otrokovic začala

03. 10. 2018

V Otrokovicích slavnostním poklepem začala 3. října výstavba jihovýchodní části obchvatu města na dálnici D55, jež douhodobě patří k nejvytíženějším v české komunikační síti.

Stávající dopravní zátěž na silnici I/55 dlouhodobě patří k největší na české komunikační síti. Realizací této stavby bude dosaženo vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města Otrokovice, což povede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k podstatnému zlepšení životního prostředí v Otrokovicích.

Stavba v délce 3140 metrů tvoří významnou dálniční křižovatku s D1 a budoucí D49 a jižním směrem povede na Uherské Hradiště až k dálnici D2 u Břeclavi. Po úplné realizaci umožní spolu s dálnicí D1 komfortní dopravní spojení mezi Olomoucí a Břeclaví.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.


Základní informace:

Název: D55 Otrokovice, obchvat JV

Objednatel: ŘSD ČR

Cena stavby dle smlouvy: 709 mil. CZK

Termín výstavby: 36 měsíců do zprovoznění