Aktuality > Výstavba obchvatu Otrokovic skončila

Výstavba obchvatu Otrokovic skončila

04. 11. 2021

V Otrokovicích slavnostním přestřižením pásky 4. listopadu skončila výstavba jihovýchodní části obchvatu města na dálnici D55. V červnu 2021 byla stavba uvedena do polovičního provozu, kdy na polovině komunikace probíhal provoz v režimu 1+1 jízdní pruh. V současné době se místem již jezdí bez omezení.

Stávající dopravní zátěž na silnici I/55 dlouhodobě patří k největší na české komunikační síti. Díky nové výstavbě JV obchvatu Otrokovic došlo k vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města, což vede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k podstatnému zlepšení životního prostředí v Otrokovicích.

Stavba v délce 3140 metrů tvoří významnou dálniční křižovatku s D1 a budoucí D49 a jižním směrem vede na Uherské Hradiště až k dálnici D2 u Břeclavi. Součástí jsou téměř 2 km protihlukových stěn, 300 m opěrných zdí, jedna mimoúrovňová křižovatka a jedna velká okružní křižovatka.


Základní informace:

Název: D55 Otrokovice, obchvat JV

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín výstavby: 10/2018 – 11/2021 (36 měsíců)

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.