Aktuality > Stavební práce na Prosecké pokračují další etapou

Stavební práce na Prosecké pokračují další etapou

15. 11. 2021

Od čtvrtka 18. listopadu pokračují další etapou práce na komunikaci Prosecká. Opravy provede EUROVIA CS pro TSK Praha do konce listopadu 2021.

Tato etapa naváže na předchozí úsek Zenklova – Čuprova, který byl dokončený v květnu 2021. Úsek Čuprova – Františka Kadlece ve směru z centra bude dokončen k 30. listopadu 2021 a tímto úsekem skončí zároveň i veškeré práce na Prosecké ulici, která bude od konce listopadu plně průjezdná bez omezení.

Na komunikaci Prosecká v úseku Zenklova – Františka Kadlece probíhá souvislá údržba komunikace, spočívající ve fréze do hloubky 4 cm s následnou náhradou asfaltových vrstev ve stejné tloušťce. V rámci akce budou opraveny uliční vpusti, vyrovnány obruby a vyznačeno nové dopravní značení.


Uzavírka je rozdělena na tři etapy:

  • V I. etapě (18. listopadu 2021) + III. etapě (26. – 30. listopadu 2021): uzavírka pravého a levého jízdního pruhu v ulici Čuprova v křižovatce s ul. Prosecká ve směru z centra a uzavírka pravého jízdního pásu v ulici Prosecká mezi ulicemi Čuprova a Františka Kadlece (směr z centra).
    Doprava v ulici Prosecká je vedena obousměrně v levém jízdním pásu v režimu 1+1 s využitím řadících pruhů před křižovatkou s ul. Čuprova ve směru do centra.

  • Ve II. etapě (18. – 25.  listopadu 2021): uzavírka pravého a prostředního jízdního pruhu v ulici Čuprova v křižovatce s ul. Prosecká ve směru z centra a uzavírka pravého jízdního pásu v ulici Prosecká mezi ulicemi Čuprova a Františka Kadlece (směr z centra).
    Doprava v ulici Prosecká je vedena obousměrně v levém jízdním pásu v režimu 1+1 s využitím řadících pruhů před křižovatkou s ul. Čuprova ve směru do centra.


Základní informace:

Název: Oprava Prosecké ul., úsek Čuprova – Františka Kadlece

Objednatel: TSK Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 18 – 30/11/2021

 

Název: Oprava Prosecké ul., úsek Na Labuťce – Na Rozhraní

Objednatel: TSK Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 06/2020 – 11/2021 (bez zimní přestávky)