Aktuality > Stavba dálnice D7 Louny, zkapacitnění obchvatu začala

Stavba dálnice D7 Louny, zkapacitnění obchvatu začala

11. 09. 2020

Symbolickým poklepem základního kamene začal 11. září 2020 projekt Dálnice D7, zkapacitnění obchvatu.

Stavba je součástí záměru na vybudování dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem. Předmětem této stavby je zkapacitnění stávajícího obchvatu města Louny v délce 6130 metrů, které obnáší především dostavbu druhého jízdního pásu ke stávající I/7. Ta bude následně přebudována do dálničních parametrů. Upravena bude MÚK Louny – západ a MÚK Louny – centrum bude zrušena a zůstane pouze mimoúrovňové křížení. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy, vodorovné a svislé dopravní značení.


Základní informace:

Název: D7 Louny, obchvat zkapacitnění

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS a HERKUL

Termíny: 08/2020 – 2022 (uvedení do provozu)