Aktuality > Stavba D11 Hradec Králové – Smiřice slavnostně zahájena

Stavba D11 Hradec Králové – Smiřice slavnostně zahájena

02. 10. 2018

Slavnostním poklepem základního kamene začala výstavba dalšího úseku dálnice D11, konkrétně její pokračování z Hradce Králové do Smiřic. Nový úsek dálnice dlouhý téměř 16 km zahrnuje kromě trasy samotné také dvě mimoúrovňové křižovatky, 9 nadjezdů a 11 mostů.

Po dokončení prací (44 měsíců) dojde v okolních obcích ke snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy a vysokého rizika dopravních nehod a úrazů.

Dálnice D11 je součástí mezinárodní silnice E67 Varšava – Praha a také součástí globální sítě TEN-T evropského dopravního koridoru Paříž – Norimberk – Plzeň – Praha – Hradec Králové – Vratislav – Varšava – Brest – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.

Stavba úseku D11 Hradec Králové - Smiřice je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.


Základní informace:

Název: D11 1106 Hradec Králové – Smiřice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA – METROSTAV – SWIETELSKY

Cena stavby dle smlouvy: 2 594 mil. Kč bez DPH

Doba realizace: 44 měsíců do zprovoznění