Aktuality > Skončila stavba I/21 Nová Hospoda – Kočov přeložka, 2. stavba

Skončila stavba I/21 Nová Hospoda – Kočov přeložka, 2. stavba

25. 06. 2020

Řidiči se budou moci od konce června poprvé projet po silnici I/21 v úseku Nová Hospoda – Kočov, která byla slavnostně dokončena.

Přeložka silnice I/21 (dříve II/200) navazuje od dálnice D5 na již vybudovanou trasu od Nové Hospody (za Lhotským rybníkem), obchází obec Bezděkov a končí před obcí Janov, kde se napojuje na 1. stavbu přeložky silnice I/21, dokončenou v roce 2011. Délka hlavní trasy je téměř 3 km. Součástí stavby je jeden mostní objekt, 5 propustků a 2 gabionové opěrné zdi (jedna v délce 227 m a výšce cca 7,5m, druhá v délce 109m a výšce cca 6m).

Při realizaci nové komunikace I/21 musel být vybudován nový rybníček s lokálním biocentrem vzhledem k tomu, že původní poloha rybníčka kolidovala s trasou nové komunikace.

Po celou dobu výstavby byl silniční provoz veden po souběžných objížďkách, které zůstanou zachovány i po ukončení stavby jako obslužné komunikace mezi obcemi.

Přeložka hlavní trasy sil. I/21 v úseku Nová Hospoda – Kočov je součástí páteřního přivaděče dopravy z oblasti Mariánských Lázní a Chebu k dálnici D5. Stavba přeložky přinese zkapacitnění dopravy, zároveň snížení hluku a emisí z dopravy v místě, zlepšení životního prostředí, a to především v obci Bezděkov.


Základní informace:

Název: Silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov přeložka, 2. stavba

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: Společnost Nová Hospoda – Kočov 2. stavba (Berger Bohemia a EUROVIA CS)

Doba realizace: 04/2018 – 06/2020

Cena díla: 147, 3 mil. CZK bez DPH