Aktuality > Skončil projekt: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

Skončil projekt: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

09. 11. 2018

V polovině října skončil projekt: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MÚK I/11 vč. zárubních zdí, který zahrnoval rekonstrukci vozovky v délce 4847, 7 m.

Rekonstrukce vozovky byla navržena dvou typů. Sanace, kdy byly pouze vyměněny AHV v tloušťce 10 cm. Druhým typem úpravy byla recyklace, kdy byly odfrézovány AHV o tloušťce 18cm, poté byla provedena recyklace podloží za studena s přidáním cementu a asfaltové emulze. Po 7 denní technologické pauze, byla provedena pokládka AHV. Postup prací byl limitován možností uzavřít maximálně úsek o délce 600m . Po dokončení opravy povrchů, byl proveden násyp nezpevněné krajnice a bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

Součástí projektu byla rovněž oprava zárubních zdí v místě. Pro zajištění další životnosti zárubních zdí a tím stability svahu a zemního tělesa nad komunikací bylo nutno provést sanaci povrchu zdí a obnovení odvedení podzemních a povrchových vod za zdí.

Byly odstraněny uvolněné částí zdí, proveden obklad líce zdí lomovým kamenem uloženým do bet. lože, zhotovení nové římsy a provedením rekonstrukce odvodnění žlabem za římsou včetně rekonstrukce původního napojení na silniční kanalizaci.

Práce začaly v polovině října 2017 a bez zimní přestávky trvaly 240 dní.


Základní informace:

Název: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 10/2017 – 10/2018

Cena díla: 61, 916 mil. CZK