Aktuality > Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov je stavebně dokončena

Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov je stavebně dokončena

19. 06. 2019

Přestavba významného železničního úseku Královéhradeckého kraje na začátku června stavebně skončila. Stavbu trati realizovala Společnost Týniště – Broumov, ve které jsou zastoupeny stavební firmy: Starmon, EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, Pardubice a GJW Praha. Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty. V souvislosti s dokončením prací končí také výluka v daném úseku.

Projekt se týká celostátní jednokolejné dráhy z Týniště nad Orlicí do Meziměstí. V rámci modernizace bylo nahrazeno stávající zabezpečovací zařízení novým, které je možné dálkové ovládat. Rekonstrukcí železničního svršku a spodku došlo k odstranění trvalých omezení rychlostí. Proběhla také oprava vybraných mostů a propustků a byla vybudována nová nástupiště včetně informačního a orientačního systému pro cestující.

Práce probíhaly v úseku Opočno pod Orlickými horami – Hronov, celková délka revitalizované trati je 28,6 km. Mimo tento rozsah zasahují pouze úpravy kabelizace a dílčí úpravy stávajícího technologického zařízení přejezdů v úsecích Hronov – Police nad Metují a Teplice nad Metují – Meziměstí.

„Projekt jsme zahájili vloni v únoru. Podařilo se nám ho dokončit v plánovaném termínu, tedy nyní v červnu. Dokladová část pak poběží ještě do prosince letošního roku, nicméně veškerá omezení související se stavbou právě končí, cestující mohou dílo již plně využívat,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Celkové plánované investiční náklady akce s názvem Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov činí 1 270 027 079 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 987 684 498 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.