Aktuality > Rekonstrukce Vídeňské v Praze končí

Rekonstrukce Vídeňské v Praze končí

28. 08. 2019

V pátek 30. srpna končí rekonstrukce i související dopravní opatření ve Vídeňské ulici v Praze. Provoz se do Vídeňské v úseku mezi Dobronickou až po ulici K Zeleným domkům vrátí v sobotu 31. srpna ráno. Rekonstrukci provedla EUROVIA CS pro TSK Praha.

„Práce byly naplánované do října 2019, díky součinnosti všech dotčených stran a vyhovujícím klimatickým podmínkám budou všechny práce dokončeny již na konci srpna. Do Vídeňské se tak vrátí veškerý provoz dle plánu a dříve plánované práce v okolí komunikace již probíhat nebudou,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Obnovení provozu včetně linek MHD se předpokládám v sobotu 31. srpna ve 4 hod ráno.

V rámci rekonstrukce byla kompletně vyměněna konstrukce vozovky, proběhla sanace podloží v místě rozvolnění a propadů, komunikace byla osazena novými žulovými obrubami. Opraveny byly poškozené uliční vpusti a jejich přípojky, rovněž příjezdy k nemovitostem. Zřízen byl nový příkop a přeloženy byly stožáry a kabely veřejného osvětlení. Na závěr bylo v místě provedeno nové vodorovné i svislé dopravní značení.

„Práce probíhaly za úplné uzavírky Vídeňské ulice v úseku mezi Dobronickou a ulicí K Zeleným domkům. Zřízeny byly objízdné trasy a byly upraveny trasy MHD. Tato opatření brzy ráno 31. srpna skončí a řidiči i linky MHD místem projedou již bez omezení,“dodala Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.