Aktuality > První rychlodrážní tramvajová trať v Ostravě dokončena

První rychlodrážní tramvajová trať v Ostravě dokončena

01. 09. 2020

V pátek 28. srpna byla slavnostně dokončena rekonstrukce tramvajové trati v Ostravě, v úseku Fričova – Zahrádky. První školní den pak byla uvedena do plného provozu.

Předmětem této stavby bylo pomocí navržených stavebních úprav zvýšit rychlost tramvají na trati v úseku mezi zastávkami Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky na 80 km/h v obou směrech.

V rámci této stavby došlo k rekonstrukci tramvajové trati, včetně tramvajového spodku i svršku a úpravám trolejového vedení (výměna trolejových drátů).

Tramvajová trať (TT) se nachází v části města Ostravy, a to v městské části Nová Ves na ulicích 28. října a Opavská. Jedná se o dvoukolejnou trať s jednou mezilehlou tramvajovou zastávkou (Svinov Mosty). TT je mimo mosty vedena mezi dvěma travnatými pásy oddělujícími TT od silničních komunikace II/479 na ul. 28. října a Opavská. Osová vzdálenost kolejí je 4,0 m, na začátku úseku je 3,10 m. Sklon kolejí nepřesahuje 15 ‰. Stávající kolejový svršek S 49 na betonových pražcích převážně s tuhým upevněním na širé trati, na mostech pak na dřevěných pražcích s tuhým upevněním v průběžném otevřeném kolejovém loži byl kompletně zmodernizován. Kolej je bezstyková, kolejové lože otevřené. Na tramvajové trati se nachází 5 mostních konstrukcí, jejichž části, které přicházejí do styku s TT byly také opraveny.

EUROVIA CS provedla práce na tramvajovém spodku a mostních konstrukcích.


Základní údaje:

Stavba: „Traťový úsek Fričova – Zahrádky – Zvyšování rychlosti“

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava

Zhotovitel: Společnost Zahrádky (STRABAG Rail, EUROVIA)

Termín realizace: 06 – 09/2020