Aktuality > Propojení ulic Raisova – Parkány je v provozu

Propojení ulic Raisova – Parkány je v provozu

03. 07. 2019

Na začátku července byla slavnostně zprovozněna stavba Propojení ulic Raisova – Parkány, nová místní komunikace, která slouží pro přímé spojení historického centra (Masarykova náměstí) s dopravně významnou komunikací I/33, která je brána jako hlavní tah na Polsko.

Délka nově postavené místní komunikace je cca 104 m. Při realizaci došlo k rekonstrukci stávající průsečné křižovatky v ulici Parkány a výstavbě nového úseku propojující ulice Raisova a Parkány. Při výstavbě došlo k realizaci nové dešťové kanalizace o délce 72 m, zřízení nových konstrukčních vrstev komunikace vč. výměny aktivní zóny. V další průběhu výstavby došlo k realizaci silničních obrub, chodníků, parkovacích ploch, terénních úprav a pokládce asfaltobetonového krytu o ploše 1584 m2.    


Základní informace:

Název stavby: Propojení ulic Raisova – Parkány, nová místní komunikace

Investor: Město Náchod

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín realizace: 7/2018 – 6/2019