Aktuality > Projekt Rozhlédni se! se vrátil k dětem

Projekt Rozhlédni se! se vrátil k dětem

22. 09. 2021

Bezpečnostně preventivní projekt Rozhlédni se! se po nucené pauze kvůli mimořádným opatřením a uzavřeným školám mohl vrátit k dětem během léta. Hned jak to tedy bylo možné, rozjeli se instruktoři na dětské tábory, kde během letošního léta proškolili více než 500 dětí. Součástí školení je mimo jiné interaktivní trénink, při němž si děti získané informace zkouší při řešení konkrétních situací. Díky tomu je program velice baví, ale především si bezpečné chování na silnici skutečně osvojí.

Přestože snížená mobilita přispěla k poklesu dopravních nehod, díky čemuž byl jejich počet nejnižší za posledních pět let, vyhaslo dle policejních statistik v roce 2020 při dopravních nehodách osm dětských životů. Zásadní úlohu ve snižování počtu smrtelných nehod i těžkých poúrazových následků hraje prevence. Nadační fond Kolečko ve spolupráci se stavební skupinou EUROVIA CS založil bezpečnostní projekt Rozhlédni se!. Tento preventivní projekt má celorepublikový charakter a učí děti od 6 do 10 let, jak se mají bezpečně pohybovat v silničním provozu, ať už jako chodci, na kole či na bruslích, nebo jako spolujezdci v autě.

Za dětmi obvykle jezdí zástupci projektu do škol, protože byl ale v minulém roce kvůli mimořádným opatřením utlumen, rozjeli se v létě na dětské tábory, kde se podařilo proškolit celkem 523 dětí.

Programem projektu Rozhlédni se! za 12 let působení prošlo více než 16 590 dětí.

Projekt stojí na šesti výstižných pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Chraň se!, Pomáhej! a Poznávej dopravní značky. Aby si děti bezpečné chování opravdu osvojily, jsou školení spojena s interaktivními tréninky, při nichž si získané informace procvičují při řešení konkrétních situací (např. přecházení na křižovatce, telefonát na záchrannou službu, výbava cyklisty atd.).

„Bezpečnost je naší prioritou za každé situace. Stejně, jako dbáme na bezpečnost našich zaměstnanců, kteří se chtějí vrátit v pořádku z práce domů, myslíme i na naše nejmenší. Většina dětských úrazů vzniká z nepozornosti, takže podpora projektu Rozhlédni se!, který je učí základním zásadám bezpečného chování v silničním provozu, byl pro nás logickou volbou. Jsme velice rádi, že můžeme být součástí tohoto užitečného projektu už celých dvanáct let,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS. „Doufáme, že mimořádná opatření v takovém rozsahu, jako v minulém školním roce již nebudou nutná, děti ve školách zůstanou a projekt se do škol zase vrátí,“ dodává Iveta Štočková.

Nadační fond Kolečko, jehož projekt Rozhlédni se! vznikl na konci roku 2009, je unikátní v tom, že pojal angažovanost v boji proti dětským úrazům a jejich následkům komplexně. Mimo ohromného množství proškolených dětí v preventivním programu Rozhlédni se!, podporuje celou síť osmi Center dětské traumatologie sponzorováním jejich přístrojového vybavení. Stavební skupina EUROVIA CS je po celou dobu generálním partnerem projektu Rozhlédni se!. „Uplynulé období bylo pro všechny zcela mimořádné,“ říká Linda Jandová, výkonná ředitelka NF Kolečko a vysvětluje: “Všem nám velmi chyběl přímý kontakt s dětmi, ale říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Loňský rok jsme tak zaznamenali zásadní pokles počtu dopravních nehod i jejich obětí včetně dětí, pravděpodobně v přímé souvislosti s omezením pohybu lidí a uzavřením škol i mimoškolních aktivit. To ale neznamená, že si můžeme dovolit rezignovat na primární prevenci jako základní nástroj dlouhodobého úsilí o TRVALÉ snížení rizika dopravních nehod a jejich vážných následků,“ uzavírá Linda Jandová.

Informace o projektu na www.kolecko.cz, www.eurovia.cz, facebookových profilech NF Kolečko, EUROVIA CS a na YouTube.